APV ~ Arbejdpladsvurderinger er lovpligtige, alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering – i daglig tale kaldet APV.

En APV består af de 5 faser , som beskrevet i APV hjulet.

APV ens 5 faser

Mange mindre og mellemstore virksomheder, er der ikke dedikeret personale til at udføre dette arbejde, kan have den opfattelse at det er et tidskrævende arbejde, som skal tilpasses ind i de daglige opgaver, og derfor har svært ved at finde tiden APV.

At lave en seriøs APV tager selvfølgelig nogle ressourcer fra det daglige arbejde, så derfor kan det være en god ide at få det lavet eksternt, Dansk Virksomhedsservice kan tilbyde dette til priser, der er fornuftige for begge parter.

APV én skal gennemgås / revideres min. hvert 3 år, eller når der er sket væsentlige ændringer på et eller flere områder.

Resultaterne af APV éns gennemgang samles i et konklusions ark, udfra de ting, der er blevet anført i spørgeskemaet. Udfra dette planlægges de indsatsområder, der skal arbejdes med.