Energioptimering – energiledelse er et fokusområde for Dansk Vedligehold og Service

  • Få det rigtige energimærke, med energioptimering

Det er en god grund til at fokusere på elforbruget på Jeres  produktionsanlæg, for det er som regel der, de store besparelser skal findes.

Der spildes hver dag energi i industrien, på grund af en ikke energirigtig driftsform!

Derfor det en god ide at indføre energioptimering / energiledelse på Jeres tekniske anlæg, og hermed for klarlagt, om energien bliver udnyttet effektivt.

Ved en hurtig gennemgang af jeres anlæg, vil det ofte være muligt at se, om der er et for højt energiforbrug!

Det er tit kun små ændringer der skal til, for at få besparelser der kan mærkes.

Få hjælp til at finde, hvor både de små og store besparelser, ligger i Jeres virksomhed!

Hvordan optimerer I Jeres energiforbrug til lavest mulige omkostninger?

De “gratis ” energioptimeringer er dem, der oftes er overset.

Hvor Mange KWh bruger i f.eks. på utætheder i Jeres trykluftanlæg? 

Bruger i lys hele dagen i områder hvor det ikke er nødvendigt?

Har i den rigtige type belysning?

 I mange tilfælde er der mulighed for finansiering, af udgifterne til at opnå energibesparelsen!

Få del i Energistyrelsens tilskud, så længe denne løsning er tilgængelig.

Dansk Vedligehold og Service er med i Energiselskabernes Energispareindsats, som registreret samarbejdspartner.

Kontakt os, og få en uforpligtende gennemgang af jeres energiforbrug, der vil afdækker hvor der er den bedste rentabilitet, i at lave energioptimeringer med en realistisk økonomi.

Dansk Vedligehold og Service udfærdiger alle dokumenter til brug for udbetaling af et eventuelt energitilskud.