kedelanlæg kan gemme på mange muligheder for energibesparelser ved optimering.

 
  • kedelanlæg

Dansk Virksomhedsservice tilbyder :

Gennemgang af Jeres kedelanlæg for vurdering af potentielle besparelser på energiforbruget, med efterfølgende forslag til kedel optimering.

Så meget kan der spares:

Montering af røggas varmeveksler på ikke kondenserbare kedler kan give op til 5 % på virkningsgraden.

Årligbesparelse med en 6 tons dampkedel, med et naturgas forbrug på 1.786.000 kbm. gav en årlig besparelse på 88.237.- kr årligt.

Hvis der er yderligere overskud i røggassen, kan der hentes en yderligere  optimering af virkningsgraden, ved montering af en luftforvarmer.

Udnyt entalpien i kondensatet med et genfordampnings anlæg, såfremt I har flere temperaturzoner i Jeres anlæg i stedet for reduktionsventiler.

Undgå energi tab fra trykløse kondensattanke, hvor varmen sendes op til fuglene, send kondensatet direkte tilbage i kedlen med en kondensatpumpe.

Energioptimering gennem vedligehold på dampanlægget.

En enkelt 15 mm. dårligt fungerende vandudlader vil i et 5 bars dampsystem, være i stand til at spilde energi svarende til 135 kraftdamp,eller  18.900 kr. pr. år (ved 24 timers drift).

Så når man har en defekt  vandudlader, gælder det om hurtigs muligt at få den renoveret / udskiftet.

Kilde: Spirax Sarco.

Kontakt Dansk virksomhedsservice , hvis I ønsker en uforpligtende gennemgang af de muligheder, der kan tilbydes Jeres firma.