Projektledelse og Interim management er det noget Jeres virksomhed kan have gavn af?

  • projektledelse fra Dansk Virksomhedsservice er både teoretisk og praktisk

Dansk Virksomhedsservice tilbyder løsning af opgaver inden for følgende områder:

  • Projektledelse – Interim management – Freelance opgaver:

  • Produktionslay-out og optimeringer.

  • Implementering og opdateringer af vedligeholdssystemer.

  • Energioptimeringer på tekniske anlæg.

projektleder

Optimeringer

Dansk Virksomhedsservice tilbyde at hjælpe med følgende dele af projektledelses opgaven:

Projektopstart og planlæggelse:

I denne fase informeres  aktører i projektets mål, midler, proces, rollefordeling, samarbejdsrelationer og projektets milestones, efter den plan der er lagt for projektet og godkendt af styregruppen.

Projektrealisering

Under denne fase sætter den egentlige arbejdsproces i gang. der udarbejdes synlige planer for projektets forløb og hvem der er ansvarlig for de enekelte delfasers udførelse,  både internet og eksternt.

Opfølgningsmøder afholdes med relevante intervaller, således alle involverede parter har indblik i hvordan projektet forløber i henhold til planen, eller hvor der skal justeres, dette sikre alle involverede er ordentligt orienterede.

Aflevering og evaluering.

I denne fase  evalueres både projektets resultat samt forløbet.

 Fordel ved brug af dansk Virksomhedsservice ydelser:

  • En ekstern konsulent er mere effektiv, da han ikke skal bruge tid og energi på andre opgaver.

  • Jeres firma har ingen sociale omkostninger.

  • Aftalen kan opsiges med dags varsel.

Dansk Virksomhedsservice samarbejder med MatchLink/Seniorkonsulenterne ved større opgaver.

Kontakt Dansk Virksomhedsservice, hvis I ønsker en uforpligtende gennemgang af de muligheder, der kan tilbydes Jeres firma .