Systematisk vedligeholdelse, er det en nødvendighed for en rentabel produktion?

  • systematisk vedligeholdelse er ikke et spørgsmål om omkostninger!

  • Omkostningerne er et spørgsmål om det rigtige niveau, af det systematisk vedligeholdelse!

35 års erfaring med teknisk vedligehold på produktionsanlæg, har vist teknisk vedligehold giver besparelser på bundlinjen, når det bliver tilpasset virksomhederne individuelt, den lille virksomhed skal ikke starte med et stort forgyldt vedligeholdssystem, men få et realistisk udgangspunkt, tit i en holdningsændring hos maskinoperatørerne.

Danske virksomheder mister mellem 96 – 126 mia.kr. som følge af manglede systematisk vedligeholdelse af deres produktionsanlæg. Derfor er der mange penge at spare ved at sørge for  løbende vedligehold af produktionsudstyret.

En anden indgangsvinkel til optimering af produktionen og undgå flaskehalse, kan være produktionsoptimering igennem Dansk  Virksomhedsservice!

 Dansk Virksomhedsservice har mere end 35 års erfaring inden for systematisk vedligeholdelse i alle størrelser firmaer, og på alle niveauer.

Har Jeres firma en størrelse, så grundlaget for fastansættelse af en person til styring af vedligehold, ikke er en mulighed, så hør om muligheden for at leje en vedligeholdschef, tilpasset Jeres niveau og økonomi.

Brandslukning eller planlagt teknisk vedligehold.

Desværre er mange virksomheders vedligeholdsafdelinger bemandet med brandmænd, der er gode til at slukke branden (løse her og nu problemer), men der er ikke overskud til brandbekæmpelse, i form af det planlagte vedligehold, der giver en glidende produktion, uden forsinkelser eller breakdowns.

 

  • Breakdowns er meget dyrer end planlagte vedligehold, selvfølgelig kan medarbejderne sættes til at gøre rent eller oprydning, men det var jo ikke det der planlagt.

  • Hvilke følger har det for Jeres kunder, at leverancen ikke kommer som lovet?

  • Hvor meget koster det i overarbejde?

Se Dansk Industries Opfølgning på systematisk vedligeholdelse

Se DDV.´s artikel om bæredygtig vedligehold.

Kontakt Dansk Virksomhedsservice, hvis I ønsker et uforpligtende besøg for gennemgang af de muligheder, der kan tilbydes Jeres virksomhed, inden for systematisk vedligeholdelse.