Trykluftanlæg her kan energioptimering spare jer for mange udgifter.

 
  • energioptimering af trykluftanlæg

I mange virksomheder er trykluft ”bare noget der er der”

 Man har købt en kompressoranlæg, som er opsat et tilfældigt sted.

Tit udendørs med et halvtag over, eller monteret i et tilfældigt sted, uden hensyn til energi – tryktab i rørledningen, eller mulighederne for udnyttelse af energitabet i en kompresserne.

Energioptimering af trykluftanlæg hvordan?

I et kompressoranlæg (skruemodel) er det muligt at genanvende op til 96 % af den tilførte energi, til drift af kompressor anlægget, ved en energioptimering af trykluftanlægget !

Denne tabte energi kan med fordel anvendes som “gratis varme” i f.eks. ventilations og luftbårne opvarmningsanlæg.

Ved traditionelle stempelkompressoranlæg, kan overskudsvarmen genanvendes i primært vandbårne systemer.

Mange trykluftanlæg kører generelt med for højt et anlægstryk, måske fordi en enkelt forbruger kræver et højere drift tryk, en resten af anlægget.

Har Jeres trykluftanlæg det rigtige setpunkt. En forøgelse af trykket på blot 1 bar kan koste mellem 7 – 12 % ekstra energiforbrug!

I stedet for at hele anlægget kører det høje tryk, er det tit muligt at indsætte en booster kompressor kun for denne bruger, eller sektion

Lækage tab:

Der er ingen grund til at investerer i dyre lækagesporings systemer, det menneskelige øre er et udmærket organ til at spore utætheder, en rundgang i produktionen  / værkstedet på et tidspunkt hvor der ikke arbejdes, kan afdække 80 % af utæthederne!

Andre ting, der kan øge Jeres energiforbrug, er de forkerte drift parameter.

For mange utætheder i Jeres trykluftanlæg. typisk er der mellem 20 til 40 % af energien til trykluft, der spildes på denne konto.

Er der den rigtige temperatur ved indsugningen, for høj temperatur giver dårligere fyldningsgrad.

Mange trykluftanlæg er drevet med kileremstræk, forkert justeret eller slidt kilerem kan nedsætte virknings graden af trykluftanlægget.

For stort trykfald over filtre.

Se Energistyrelsens pjece.

Kontakt Dansk Vedligehold og Service , hvis I ønsker en uforpligtende gennemgang af de muligheder, der kan tilbydes Jeres firma.